A-B Motivasjon

Org.nr. 986 058 443 mva

Trenger du noen å snakke med?

Jeg kan møte deg "der du er", for å oppnå den gode samtalen, være en som kan hjelpe deg til å gjøre det mulig å finne ut av din egen situasjon og vekke opp ressurser i deg selv.

En gåtur i frisk luft, et kafèbesøk etc., kan være en møteplass for å bygge en relasjon.

Jeg har lang og bred erfaring i mellommenneskelig arbeid, for å oppnå gode relasjoner og få tillit.

Jeg arbeider ut fra metoden endringsfokusert rådgiving, en motivasjonsmetode med aktiv og reflekterende lytting der en i hovedsak følger klienten sine uttalelser og tankeoverførelser og løsningsfokusert veiledning - dvs. ikke bruk av tid på årsaksproblemet, men vekke ressurser et hvert menneske har i seg, til bruk for seg selv og omgivelsene.

Jeg kan videre bidra med foredrag/undervisning innen: 

Rus og psykiatri

Sorg og krise

Motiverende intervju

Motiverende intervju (MI) er en metode utviklet av en amerikansk professor, William R.Miller i begynnelsen av 1980-tallet.  Senere begynte han å samarbeide med Steven Rollnick, psykolog og metodeutvikler innen rådgivning for helse og omsorssektoren. En definisjon av MI fra Miller og Rollnik er: 

"MI er en klientsentrert rådgivning der en i samarbeid mellom klient og rådgiver stimulerer til positiv endring gjennom å lokke frem og forsterke personens egen motivasjon"

Post a comment