A-B Motivasjon

Org.nr. 986 058 443 mva

Trenger du noen å snakke med?

Jeg kan møte deg "der du er", for å oppnå den gode samtalen, være en som kan hjelpe deg til å gjøre det mulig å finne ut av din egen situasjon og vekke opp ressurser i deg selv.

En gåtur i frisk luft, et kafèbesøk etc., kan være en møteplass for å bygge en god relasjon og allianse.

Jeg har en lang og bred yrkeserfaring i mellommenneskelig arbeid, for å oppnå gode relasjoner og få tillit.

Jeg arbeider ut fra grunnprinsippene i kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi. Det retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall (kognitiv.no)

 

Jeg kan videre bidra med foredrag/undervisning innen: 

Rus og psykiatri

Sorg og krise

 

Post a comment