Arbeidserfaring

woop woop hejhje

Fra februar 2014 startet Gjøvik DPS poliklinikk tilbudet behandling for tvangslidelser - OCD (Obsession Compulsive Disorder) tvangstanker og tvangshandlinger. Vi er fire behandlere som gir dette tilbudet i Hedmark og Oppland.

For å orientere deg om tvangslidelser kan du koble deg til linkene nedenfor:

www.kognitiv.no

http://www.kognitiv.no/psykiske-lidelser/ulike-typer/angst/tvangslidelse/

 

2013 - d.d. Sykehuset Innlandet, Gjøvik, DPS poliklinikk behandlerteam og OCD team

2012   NAV Lillehammer, rådgiver i team rus- og psykisk helse

2009-12 Odda kommune, Prosjekt ”Plan for reduksjon av rusmiddelmisbruk”, miljøterapeut i    oppfølgingtjenesten

2009    Ullensvang herad, Helse- og velferd, psykisk helsearbeider

2008    Ullensvang herad, 50 % i sosialtenesta / 50 % leder i bufellesskap for funksjonshemmede                      

2007    Ullensvang herad, 50 % st. miljøterapeut i bufellesskap for funksjonshemmede. 

2007    Miljøterapeut i Sofus Barnevern A/S, Bergen (Medlever)

2006    4u    Pleiemedhjelper Valen sjukehus, avd. sikkerhet, post I
2005    16u  Klientrettet praksis, Etne kommune, Helse- og sosialkontor
2005    3u    Pleiemedhjelper Valen sjukehus, avd. sikkerhet, post I 
1991/2003   Hordaland politidistrikt, Odda politistasjon
1986/87       Hardanger politikammer, Odda
1983/86       Oslo politikammer
1981/82       Bergen politikammer, politiaspirant

Kurs

2010    40 t ”Samtalen som virkemiddel til livsmestring”, trinn 1, Fellesorganisjonen FO

2009    40 t Treningskontaktkurs i regi av Hordaland Idrettskrets/NIF

2003     Innføringskurs i veiledningspedagogikk, Høgskulen Stord/Haugesund
1992  5u  Kurs i forbyggende politiarbeid, Politihøgskolen.

Andre opplysninger
1998    5u   Instruktør ved Politihøgskolen, praktisk politiarbeid, 2. års studenter
1999    5u   Instruktør ved Politihøgskolen, praktisk politiarbeid, 2. års studenter

samt tillitsverv i Odda Idrettslag, håndballgruppa siden 1987 og trener for aldersbestemte lag i både håndball og fotball i perioden 1987-1994