Jeg bidrar med

woop woop hejhje
  • Veiledning og oppfølgning
  • Motivasjonsamtaler
  • Bekymringssamtaler
  • Sosialrådgivning
  • Forelesing og undervisning
  • Foredrag til høyskoler/universitet/fagskoler/fengsel
TILTAK
Skreddersys for den enkelte og settes raskt ut i livet.  Tjenestene er også tilrettelagt med direkte kontakt med bistandsøker - også hjemmebesøk.

God førstehjelp er ofte bare det lille som skal til for å fungere igjen.  Den daglige førstehjelp får du best av venner og familie - deretter søker du faglig bistand.
 
"En god tur i frisk luft er ofte bedre enn timer foran TV skjermen" 
 
SE OG BLI SETT!
Å si noe som du ser er bra, både i hjem, skole, og arbeidsliv, kan være avgjørende for selvbilde og selvfølelse, man får selvtillit og opplever likeverd.