Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Om meg


 

Om A - B Motivasjon Mosdal


 

Jeg er Magnar Mosdal, utdannet sosionom med videreutdanning i psykisk helse og mastergrad i rus- og avhengighetsbehandling, samt kognitiv terapi for traumebehandling (CT-PTSD).

Jeg har lang erfaring som behandler innen psykisk helse i spesialisthelsetjenesten. Jeg kan hjelpe deg til å sortere tanker og følelser, ulike former for fysisk aktivitet med fokus på mestring og glede. 

Jeg har også en bred yrkeserfaring med bl.a. over 20 års erfaring som polititjenestemann.

I tillegg har jeg lang erfaring med egen personlig utvikling, og har i den forbindelse gjennomlevd en krise og sorgprosess ved å miste en voksen datter (18) i bilulykke. Denne hendelsen opplever jeg har gitt meg en erfaring og innsikt til stor berikelse, som jeg ønsker å dele med andre mennesker.

Som veileder og medmenneske ønsker jeg å møte deg der hvor du er og dele av meg selv, med utgangspunkt både i min livserfaring og mitt faglige ståsted.

Jeg startet min egen virksomhet, A-B Motivasjon i 2003.

Trenger du noen å snakke med?


 

Jeg kan møte deg "der du er", for å oppnå den gode samtalen, være en som kan hjelpe deg til å gjøre det mulig å finne ut av din egen situasjon og vekke opp ressurser i deg selv.

En gåtur i frisk luft, et kafèbesøk etc., kan være en møteplass for å bygge en god relasjon og allianse.

Jeg har en lang og bred yrkeserfaring i mellommenneskelig arbeid, for å oppnå gode relasjoner og få tillit.

Jeg arbeider ut fra grunnprinsippene i kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi. Det retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall (kognitiv.no)

 

 

Magnar Mosdal (f.1959)

Utdannet sosionom med videreutdanning i psykisk helse og en nordisk mastergrad i rus- og avhengighetsbehandling, samt kognitiv terapi for traumebehandling (CT-PTSD). 

Jeg har også en bakgrunn som polititjenestemann i over 20 år.

Les: Smerte og glede bakom sorgen

Artikkel jeg skrev til NFKT - Norsk forening for kognitiv terapi, 28. juni 2022. Gjesteblogger i www.kognitiv.no

 

Share on Facebook